Uutiset

Omahoito alkaa olla tutumpaa kansalaisille (20.9.12 Savon Sanomat)

 Terveyspalvelut: Kaste- ja Rampe
 -hankkeet toivat tehokkuutta


 » artikkeli


Terve Kuopio -kioski avattiin kauppakeskus Aapelissa (20.4.12 Savon Sanomat)

 Kauppakeskus Aapelin toisessa
 kerroksessa on avattu matalan
 kynnyksen terveyspalvelu- ja
 terveysneuvontapiste, Terve
 Kuopio -kioski


 » artikkeli


Hyvinvointiongelmat: Guzenina-Richardson toivoo maalaisjärkeä ihmisten välille (16.4.12 Savon Sanomat)

 Peruspalveluministeri Guzenina-
 Richardsonin
mielestä nykyään
 tarvitaan pysähtymistä, kädestä
 pitämistä ja kuuntelemista.


 » artikkeli


Kaste-ohjelman tuloksia - ylijohtaja Aaltosen puhe linjanveto VII -seminaarissa (11.10.11 Aluehallintovirasto)

 Valtakunnallinen Linjanvetoa VII
 -seminaari Kaste-ohjelman hank-
 keiden tuloksista Mikkelissä 11.
 -12.10.2011 - järjestävät Itä- ja
 Keski-Suomen Kaste-hankkeet ja
 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri


 » artikkeli
            [Uutisarkisto]

THL - ajankohtaista

Kanerva²-KASTE -hanke on päättynyt

Kansalliseen KASTE-ohjelmaan kuuluva, Itä- ja Keski-Suomessa vaikuttanut Kanerva-KASTE -hanke, ja sitä jatkanut Kanerva²-KASTE -hanke päättyi lokakuussa 2012.


Kanerva²-KASTE sekä RAMPE-hankkeiden yhteinen päätösjuhla, Kasteiden karonkka pidettiin 19.-20.9.2012. Tunnelmassa mukana olivat myös kuntaministeri Henna Virkkunen sekä edustajia mm. STM:stä, Kuntaliitosta ja THL:stä. Katso kuvia karonkasta.


Kasteiden karonkka

Tilaisuudessa jaettiin viestejä hankkeissa työstettyjen toimenpiteiden ja tärkeäksi nähtyjen asioiden jatkamisesta keskeisille kuntien, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden edustajille.

Viestikapula

     ► Ammattilaisten keskinäisen verkostoitumisen ja vertaistuen vahvistaminen
     ► Hoitokartoista toimiva työväline
     ► Sähköinen hyvinvointikertomus kattavasti käyttöön
     ► Sähköinen hyvinvointikertomus kuntien tarpeisiin
     ► Nuorten lääkäreiden ammatillisen kehityksen tukeminen
     ► Itsehoito- / omahoitopisteet
     ► Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen
     ► STM
     ► THL
     ► Yleisö


Tarttuivatko ihmiset terveyteen? Kuinka teimme sen? Ota siitä selvää loppuraportistamme.

Lämmin kiitos kaikille työntekijöille ja muille hankkeeseen osallistujille!

Hankkeen sivuja pidetään yllä vuoteen 2017 saakka.

Kanerva-KASTE -hanke

Kanerva-KASTE: Kroonisten kansansairauksien ehkäisy ja varhainen hoito Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueella -hanke.

Toimet ja tekijät


Toiminta-ajatus

Itä ja Keski-Suomessa alkuvuodesta 2009 käynnistynyt Kaste-ohjelmaan kuuluva Kanerva-KASTE -hanke tavoittelee muutosta keskeisten kansansairauksien ilmaantumiseen, varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon. Elintavoilla on suuri merkitys kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Organisaatio

Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Hankkeen henkilöstöön kuuluu hankejohtaja, yhdeksän hankekoordinaattoria, hankesihteeri (50%) ja osa-aikainen IT-tukihenkilö. Lisäksi alueellisesti on tarvetta palkata 5 hanketyöntekijää tai asiantuntijaa.

Aika ja rahoitus

Kanerva-KASTE -hankkeelle myönnettiin rahoitus 1.11.2008-31.10.2010, rahoittajana STM 75%, oma rahoitus 25%.

Hanke on saanut jatkorahoituksen ja Kanerva 2 jatkuu 31.10.2012 saakka.


Suomi

   Toiminta-alue

   KYS-erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirit: Pohjois-Savon
   sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri,
   Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja
   sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Väestömäärä alueella on n. 850000
   asukasta.


Kanerva 2 -hanke

Kanerva 2: Kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon yhtenäisyyteen KYS-erva-alueella -hanke.

Taustaa

Taloudellisten paineiden kohdistuessa erityisesti kuntiin terveyden edistämisen ja kansansairauksien ehkäisyn merkitys tunnustetaan. Väestön ja yksittäisten ihmisten omatoimisuuden ja omahoidon tukeminen on tärkeää. Tähän liittyy osallisuuden korostaminen terveyden edistämisessä, hoidon suunnittelemisessa, toteutumisessa ja myös päätöksenteossa. Näiden asioiden näkyminen käytännön arvovalinnoissa ja niiden organisoinnin kehittäminen vaativat jatkuvaa arviointia ja kehittämistyötä. Näitä perusteita kehitetään ja vahvistetaan KANERVA 2 -hankkeessa.

Toimet ja tekijät

Kanerva-KASTE -hankkeessa tehty työ ja tulokset toimivat pohjana Kanerva 2:ssa tehtävälle toiminnalla. Hankkeessa toteutetaan edelleen Kanerva-KASTEen tavoitteita. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä preventio- ja terveyden edistämisen työryhmien sekä kuntiin perustettavien terveyden edistämisen työryhmien kanssa.

Hankkeella on hankejohtaja, jonka sijoituspaikka on Kuopion yliopistollisen sairaalan perusterveydenhuollon yksikkö. Kussakin sairaanhoitopiirissä on pääsääntöisesti yksi hankekoordinaattori, jonka työskentelyssä huomioidaan ko. sairaanhoitopiirin alueella jo aikaisemmin aloitettu kehittämistyö ja väestöpohja. Lisäksi henkilöstöön kuuluu hankesihteeri (50%), ja tarvittaessa palkataan määräaikaisiin työsuhteisiin asiantuntijoita tai hanketyöntekijöitä tai käytetään ostopalveluja.

Hankkeen ohjausryhmän muodostavat sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit.

Kanerva 2 on KASTE-ohjelman hanke Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Osallistuvat sairaanhoitopiirit ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (hallinnoiva shp.), Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

Ilmoitukset

  Katso Kanerva²-KASTE -hank-
 keen järjestämiä koulutustapahtu-
 mia Ajankohtaista -osiostamme.


 → tapahtumakalenteri

  Hyvinvointipolku.fi -terveys-
 portaalimme tarjoaa terveyteesi
 ja..  Lue lisää


 → Hyvinvointipolku -terveysportaali

 Hyvinvointipolku.fi -esitteemme

 
Etukansi

Keskiaukeama - sivu 1

Keskiaukeama - sivu 2

Takakansi

  Sähköinen hyvinvointikerto-
 mus
- Tuki kuntalaisten hyvinvoin-
 nin edistämistyöhön.


 Sähköinen hyvinvointikertomus

  Sähköinen terveystarkastus
 Terveystarkastuksen avulla saat in-
 foa terveyteesi vaikuttavista teki-
 jöistä. Tarkastuksen voit tehdä itse.


 → terveystarkastukseen

Linkkejä - Kumppaneita

 Kantere   Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus omaterveyteni


  Tukipilari

   Lähde-voimaa matkalle hanke

  Mobiiliapu

 Rampe -hanke

  TKrekry


KASTE-ohjelma

 Sosiaali- ja terveydenhuollon kan-
 sallisessa kehittämisohjelmassa
 (Kaste) määritellään sosiaali- ja
 terveyshuollon yleiset kehittämis-
 tavoitteet ja toimenpiteet vuosille
 2008-2011.

stm.fi

|yhteystiedot |hae sivustolta |palaute |sivustokartta |lisää kirjanmerkkeihin

© 2009 Kanerva-KASTE. Kaikki oikeudet pidätetään.
Sivusto Sami Kärkkäinen.